LEGALE NOTICE

EDITOR

This site is published by:
Förortsakademin
Ruskvädersgatan 8
S-418 34 Göteborg
Sverige

HOSTING

Denna webbplats hanteras uteslutande på datacenter i Europa (Irland och Tyskland) av företaget Amazon Web Services (AWS):
Amazon Web Services Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, WA 98109-5210, USA
http://aws.amazon.com

All personlig information behandlas som strikt konfidentiell och har två krypteringsnivåer.
Företaget, iRaiser, strävar efter att säkerställa högsta säkerhetsnivå för alla sina lösningar.